Προϊόντα που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία ή αυτά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών θα απαγορευτούν βάσει σχεδίων κανόνων, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕ που είδε το Reuters, μια κίνηση που καθοδηγείται από νομοθέτες της ΕΕ που ανησυχούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κινεζική επαρχία Xinjiang.

Ωστόσο, τα σχέδια κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λιγότερο εκτεταμένα από αυτά που έχουν προτείνει οι νομοθέτες της ΕΕ λόγω εν μέρει νομικών περιορισμών.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, η οποία θα ανακοινώσει την πρότασή της την Τρίτη, θα χρειαστεί να συζητήσει λεπτομέρειες με τους νομοθέτες και τις χώρες της ΕΕ προτού οι κανόνες γίνουν νόμοι.

«Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να ισχύει για προϊόντα για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί καταναγκαστική εργασία σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της κατασκευής, της συγκομιδής και της εξόρυξής τους, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της μεταποίησης που σχετίζεται με τα προϊόντα», αναφέρεται στο έγγραφο.

«Η απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα προϊόντα, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών τους, και θα πρέπει να ισχύει για προϊόντα ανεξάρτητα από τον τομέα, την καταγωγή, είτε είναι εγχώρια είτε εισαγόμενα, είτε διατίθενται ή διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή εξάγονται.

Οι κανόνες στοχεύουν μεγαλύτερους οικονομικούς φορείς, όπως εισαγωγείς, κατασκευαστές, παραγωγούς και προμηθευτές προϊόντων, επειδή οι κίνδυνοι της καταναγκαστικής εργασίας είναι πιο διαδεδομένοι και ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος, αναφέρει η εφημερίδα.

Ωστόσο, το βάρος βαρύνει τις εθνικές αρχές να αποδείξουν ότι η καταναγκαστική εργασία συμμετείχε στην παραγωγή και την επεξεργασία των προϊόντων, ενώ οι προκαταρκτικές έρευνες θα πρέπει να περατωθούν εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Στη συνέχεια, μπορούν να ζητήσουν από τους τελωνειακούς φορείς να εμποδίσουν την κυκλοφορία των προϊόντων ή να τα αποσύρουν από την αγορά.

Θα δημιουργηθεί και θα διατεθεί στο κοινό μια βάση δεδομένων για τον κίνδυνο καταναγκαστικής εργασίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία που επιβάλλεται από τις κρατικές αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν πέρυσι έναν νόμο, τον Νόμο για την Πρόληψη της Καταναγκαστικής Εργασίας των Ουιγούρων (Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), για να προστατεύσουν την αγορά τους από προϊόντα που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Xinjiang, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ότι η Κίνα διαπράττει γενοκτονία κατά των Ουιγούρων Μουσουλμάνων.

Η Κίνα αρνείται τις καταχρήσεις στη Xinjiang, μια μεγάλη παραγωγό βαμβακιού που προμηθεύει επίσης πολλά από τα υλικά στον κόσμο για ηλιακούς συλλέκτες, και λέει ότι ο νόμος «συκοφαντεί» την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Από news