Οι κανόνες δημοσιονομικής συγκράτησης του Συμφώνου Σταθερότητας επιστρέφουν, τέσσερα χρόνια μετά την αναστολή τους, σε μια ίσως λιγότερο αυστηρή μορφή από αυτή του υφιστάμενου συμφώνου, αλλά παρόλα αυτά με περιορισμούς στα περιθώρια δαπανών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιωματούχοι στην Αθήνα θεωρούν τις προτάσεις που υπέβαλε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου ως θετικές κατ’ αρχήν, αλλά σημείωσαν, ταυτόχρονα, ότι σηματοδοτούν το τέλος της εποχής των επιδοτήσεων λόγω κορωνοϊού, ενεργειακής κρίσης κ.λπ. που η Ελλάδα έχει εθιστεί κάπως τα τελευταία χρόνια και γενικά σταματούν κάθε επιπλέον δαπάνη.

«Ίσως και η αύξηση των συντάξεων να γίνει δύσκολη», σχολίασαν οι αρμόδιοι.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το λεγόμενο «καθαρό κόστος» –δηλαδή το κόστος μείον τον προσωρινό χαρακτήρα των εσόδων– δεν θα πρέπει να αυξάνεται με ρυθμό υψηλότερο από το μεσοπρόθεσμο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν έκτακτα έσοδα, τα οποία δημιουργούν προσωρινά δημοσιονομικό χώρο, δεν θα δικαιολογούσαν αύξηση μιας μόνιμης δαπάνης, όπως οι συντάξεις, βάσει των νέων κανόνων. Μόνο μια μόνιμη αύξηση εσόδων – π.χ. νέος φόρος – θα το επέτρεπε.

Η Καθημερινή κατανοεί ότι η Επιτροπή έστειλε στις ελληνικές αρχές μια «προσομοίωση» της εφαρμογής των προτεινόμενων κανόνων της για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η χώρα πρέπει να παρουσιάσει πρωτογενή πλεονάσματα 2-2,3% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια για να ικανοποιήσει τους νέους κανόνες – δηλαδή να παρουσιάσει πτωτική τάση στο χρέος. Η προσαρμογή που απαιτείται δεν είναι αμελητέα, παρά την αντιστροφή του 2022 που είχε ως αποτέλεσμα πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ, αντί του προβλεπόμενου ελλείμματος 1,6% του ΑΕΠ. Αντιστοιχεί σε ποσό –περικοπές δαπανών ή αύξηση εσόδων– άνω των 4 δισ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023-2026 που η κυβέρνηση θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Κυριακή, προσπαθεί να υπακούσει σε αυτούς τους κανόνες, αν και βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,7-1% του ΑΕΠ φέτος και στην περιοχή 2% τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, το πρόγραμμα αυτό έχει μόνο ένα βασικό σενάριο, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι προεκλογικές δεσμεύσεις, εκτός από την πρόβλεψη για αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, με κόστος 500 εκατ. ευρώ.

Από news