Η φορολογική διοίκηση προτίθεται να διενεργήσει εξονυχιστικό έλεγχο σε επιχειρήσεις λιανικής, ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών με στόχο τον εντοπισμό απόκρυψης φορολογητέου υλικού.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα αναζητήσουν όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις, αποφεύγοντας την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα. Μετά την επιτυχία της εφαρμογής Appodixi, όπου όλο και περισσότεροι πολίτες σαρώνουν αποδείξεις για να επαληθεύσουν τη γνησιότητά τους, οι ελεγκτές σπεύδουν να εντοπίσουν τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες ελέγχου χωρίς να χρειαστεί σε πρώτη φάση η επίσκεψη του εφοριακού στην επιχείρηση. Τα ηλεκτρονικά συστήματα και οι τεχνικές έμμεσης παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται μπορούν να αποκαλύψουν κρυφά έσοδα.

Με τη χρήση τεχνικών ελέγχου προσδιορίζεται το φορολογητέο υλικό, πέραν αυτών που προκύπτουν από τις δηλώσεις και τα επίσημα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου. Αυτό γίνεται αντλώντας πληροφορίες, δεδομένα και λεπτομέρειες από διάφορες πηγές, όπως τραπεζικές καταθέσεις, έξοδα που πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο από την εταιρεία αλλά και από τους ιδιοκτήτες της κ.λπ.

Ουσιαστικά, τα στοιχεία δαπανών θα αναζητηθούν από λογαριασμούς (κοινοτικά, κινητή τηλεφωνία κ.λπ.), καταθέσεις και δαπάνες που γίνονται μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν ήδη λάβει οδηγίες προκειμένου να συλλέξουν – μέσω των βάσεων δεδομένων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση – τις πρώτες πληροφορίες για το προφίλ των ελεγχόμενων εταιρειών, ώστε να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα για τα δηλωθέντα εισοδήματα, τις εγκαταστάσεις της κάθε εταιρείας, το ποσό των συναλλαγών της, πελατών και προμηθευτών κ.λπ.

Εάν διαπιστωθεί, για παράδειγμα, ότι οι δαπάνες και οι καταθέσεις έχουν υπερβεί τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα για ένα έτος, οι επιθεωρητές θα επισκέπτονται τις επιχειρήσεις και εάν τα στοιχεία δεν ταιριάζουν με αυτά που δηλώνονται στα βιβλία και στην πλατφόρμα myDATA, οι επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με βάση επί των ευρημάτων από τις τεχνικές έμμεσου ελέγχου, ενώ παράλληλα θα επιβληθούν και τα σχετικά πρόστιμα.

Από news