Οι εφορίες εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποφεύγουν να δηλώσουν έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις στην εφορία, καθώς και σε όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για εγγραφή. αριθμός.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός δρομολογεί ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών, με τα στοιχεία που λαμβάνονται από τις πλατφόρμες Airbnb και Booking.com, αλλά και από τις τράπεζες (πιστωτικές κάρτες και τραπεζικοί λογαριασμοί) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει δηλωθεί το συνολικό εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, οι επιθεωρητές ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους. Παλαιότερα διαπίστωσαν ότι πολλές κρατήσεις γίνονταν χωρίς να δηλώνεται το εισόδημα στη φορολογική δήλωση ή στην τράπεζα. Ουσιαστικά αυτό που αναζητούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν αναρτήσει το ακίνητο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ελέγξουν αν έχουν γίνει κρατήσεις και φυσικά αν έχει δηλωθεί το τίμημα στην εφορία. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να πληρώσουν τόσο τους αναλογούντες φόρους όσο και τα σχετικά πρόστιμα.

Το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μητρώου ιδιοκτησίας τους (AMA) στις διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου γίνονται οι κρατήσεις ακινήτων ή έχουν δηλώσει εσφαλμένες πληροφορίες για τα ακίνητά τους, θα ελεγχθεί επίσης.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Βραχυπρόθεσμων Ακινήτων είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς σαφή ένδειξη του αριθμού ΑΜΑ, του ειδικού σήματος λειτουργίας ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, τότε τα στοιχεία του τα ακίνητα και οι διαχειριστές αποστέλλονται στην εφορία τους, η οποία θα επιβάλει πρόστιμα σε όλους αφού τους ζητήσει να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις.

Από news