Ο ετήσιος πληθωρισμός της Κύπρου έφτασε στο 9% τον Σεπτέμβριο, λίγο κάτω από τους μέσους όρους της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικά χαμηλότερος από τον εναρμονισμένο με την ΕΕ ποσοστό 12,1% που καταγράφηκε στην Ελλάδα.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν 9,9% τον Σεπτέμβριο του 2022, από 9,1% τον Αύγουστο και ακόμη περισσότερο από 3,4% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Κύπρου μειώθηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν ήταν στο 9,6%, αλλά ήταν πολύ υψηλότερος από αυτόν του Σεπτεμβρίου 2021, όταν ήταν στο 3,6%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 10,9% τον Σεπτέμβριο του 2022, από 10,1% τον Αύγουστο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 3,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (6,2%), στη Μάλτα (7,4%) και στη Φινλανδία (8,4%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), στη Λιθουανία (22,5%) και στη Λετονία (22%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 20. Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (με αύξηση 4,19 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (με άνοδο 2,47 ποσοστιαίες μονάδες).

Από news