Ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε στο 8,9% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας την Παρασκευή, αλλά περίπου 100.000 Κύπριοι εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα με την καθιέρωση κατώτατου μισθού.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του νησιού μειώθηκε κατά 0,29 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 113,34 μονάδες, έναντι 113,63 μονάδων τον Ιούλιο, με την πτώση των τιμών των πετρελαιοειδών να ευθύνεται κυρίως για τη μείωση.

Σε σύγκριση με τον ΔΤΚ τον Ιούλιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στις μεταφορές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 3,5%. Η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στα πετρελαιοειδή, τα οποία σημείωσαν πτώση 7,3%. Αντίθετα, τα αγροτικά προϊόντα αυξήθηκαν 3,42% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική προέλευση, οι μεγαλύτερες μεταβολές σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2021 σημειώθηκαν στην ηλεκτρική ενέργεια, με άνοδο 62%, και στα πετρελαιοειδή, με άνοδο 31,6%. Ανά κατηγορία, οι μεγαλύτερες αλλαγές σημειώθηκαν στις κατοικίες, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, με άνοδο 28,5% και τις μεταφορές, που αυξήθηκαν κατά 19,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι μεγαλύτερες μεταβολές από έτος σε έτος καταγράφηκαν στις κατοικίες, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, με άνοδο 21,2% και τις μεταφορές κατά 18,9%.

Όσον αφορά τη βαθμιαία επίδραση, σε σύγκριση με τον Δείκτη του Αυγούστου 2021, τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ είχαν οι κατηγορίες στέγασης, νερού, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων και των μεταφορών, με 3,64 και 3,15 μονάδες αντίστοιχα.

Η κατηγορία των μεταφορών είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας κατά 0,69 μονάδες.

Την πιο αξιοσημείωτη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 είχαν τα πετρελαιοειδή, αυξημένα κατά 2,83 μονάδες και η ηλεκτρική ενέργεια, αυξημένα κατά 2,38 μονάδες.

Η θέσπιση του κατώτατου μισθού, που ορίζεται στα 885 ευρώ το μήνα για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, αυξάνοντας στα 940 ευρώ στη συνέχεια, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ένα τέταρτο της αγοράς εργασίας, καθώς 40.000 εργαζόμενοι θα ωφεληθούν σημαντικά και 60.000 περισσότερα θα ωφεληθούν επίσης αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η 31η Αυγούστου θα μείνει ως μια σημαντική ημέρα στην ιστορία, καθώς η Κύπρος ήταν ένα από τα κράτη της ΕΕ που δεν είχαν θεσπίσει εθνικό κατώτατο μισθό.

Από news