Δημόσια πρόσκληση προς τις τράπεζες αναμένεται να απευθύνει τις επόμενες ημέρες η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος, προς τα τέλη Μαρτίου, για τη χορήγηση τουλάχιστον 10.000 χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους ηλικιωμένους. 24 έως 39.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα στέγασης έχουν νέοι πολίτες με εισόδημα από 10.000 έως 16.000 ευρώ ετησίως ή ζευγάρια με κοινό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ χωρίς τόκους στο συγκεκριμένο τμήμα του δανείου, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία τέταρτα του δανείου είναι άτοκα, έτσι ώστε το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για ολόκληρο το ποσό είναι το ένα τέταρτο του κόστους μιας κανονικής υποθήκης.

Επομένως, στην πράξη, για τη λήψη δανείου 150.000 € (που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο) για την αγορά ακινήτου αξίας 200.000 €, αντί για επιτόκιο 4,7% για 30 χρόνια, ο δικαιούχος του προγράμματος θα πληρώσει επιτόκιο 1,17%. Αν αφορά ζευγάρι με τρία παιδιά, και με τουλάχιστον έναν από τους δύο ενήλικες κάτω των 39 ετών, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο θα καλύπτεται πλήρως από τη ΔΥΠΑ.

Τα σπίτια για τα οποία οι νέοι θα μπορούν να πάρουν στεγαστικό δάνειο πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, με οικοδομική άδεια έως το 2007 και να μην ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Πριν από την εκταμίευση δανείου, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τη ΔΥΠΑ για τον έλεγχο που έχει διεξαγάγει για την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και το ακίνητο που πρόκειται να αποκτηθεί.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης άνω των 30 ημερών, η τράπεζα θα χαρακτηρίσει τον δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμο και εάν δεν πληρώσει μετά από 90 ημέρες συνεχούς καθυστέρησης, η τράπεζα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Από news