Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πετύχει τον στόχο του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος του 1,7% του ΑΕΠ –ή ακόμα καλύτερα– φέτος, προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να αναβάλει μέχρι το 2023 τυχόν νέα οφέλη. λόγω των εκλογών, σύμφωνα με πηγές.

Οι χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου –τουλάχιστον τον Νοέμβριο– εξασφαλίζουν κάποιο επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, καθώς η κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να σκάψει βαθιά στα δημόσια ταμεία για να επιδοτήσει τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δημοσιονομικός χώρος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ από το προβλεπόμενο 5,3%. Είναι πιθανό, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και υπουργείου, να ανέλθει στο 6% ή και υψηλότερα.

Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον, το υπουργείο είναι πολύ συντηρητικό στον σχεδιασμό νέων μέτρων στήριξης για φέτος, περιοριζόμενος στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί σημαντικά. Το κόστος όμως αυτού του μέτρου δεν ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ το μήνα, με βάση την προηγούμενη εφαρμογή του, επομένως δεν θα εξαντλήσει τον διαθέσιμο χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να φτάσει και να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ εάν η ανάπτυξη αποδειχθεί τόσο δυναμική.

Εάν το υπουργείο τελικά τηρήσει αυτή τη γραμμή, το πρωτογενές έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει πολύ κάτω από το 1,7% του ΑΕΠ, έως και το 1,3% του ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο θα στείλει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές εν όψει της ανάκαμψης της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και του αυξανόμενου κόστους δανεισμού.

Αντίθετα, αναμένεται επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2023, με πιθανές πρόσθετες ανάγκες για μέτρα, τις οποίες η κυβέρνηση σίγουρα θα θέλει να ικανοποιήσει προεκλογικά. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μόνο αποθεματικό 1 δισ. ευρώ για την επιδότηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει τη δημοσιονομική της συνέπεια το 2022, το υπουργείο εκτιμά ότι θα μπορούσε να επεκτείνει τη στήριξη το 2023, εκμεταλλευόμενη τη δημοσιονομική ευελιξία που θα συνεχίσει να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο στόχος για επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει, που υπολογίζεται στο 0,7% του ΑΕΠ στο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Από news