Η φορολογική διοίκηση θα στοχεύσει τις δαπάνες που δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα 35-40 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το φορολογητέο εισόδημά τους είναι λιγότερο από 10πλάσιο καθώς δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε στην έκθεσή της την περασμένη εβδομάδα ότι, με βάση τα στοιχεία, ο τζίρος των αυτοαπασχολούμενων αυξήθηκε ραγδαία, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματά τους αυξήθηκαν ελαφρά.

«Αυτή η απόκλιση είναι πιθανό να υποδηλώνει σημαντική φοροδιαφυγή και απώλεια δημοσιονομικών εσόδων. Η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με την αναθεώρηση του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος για τους αυτοαπασχολούμενους και την αύξηση της χρήσης πληροφοριών από ηλεκτρονικές πληρωμές», σημείωσε η Επιτροπή, συνδέοντας τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο. αυτών που αποκρύπτουν φορολογητέο υλικό.

Πηγές αναφέρουν ότι η ΑΑΔΕ έχει ήδη ιεραρχήσει προς έλεγχο τις περιπτώσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, όπου οι εκπιπτόμενες δαπάνες είναι πιθανώς διογκωμένες σε σχέση με το μέσο ποσοστό στην οικονομία.

Μέχρι να αλλάξει το σύστημα, ώστε να προβλέπει τη σύνδεση όλων σχεδόν των δαπανών με τα ηλεκτρονικά βιβλία, η φορολογική διοίκηση θα βασίζεται στα δηλωθέντα στοιχεία που προκύπτουν από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε περίπτωση που κάποιες μικρές επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώσουν δαπάνες υψηλότερες από τον μέσο όρο, θα γίνουν στόχοι επιθεωρήσεων.

Ο μόνος τρόπος περιορισμού της φοροδιαφυγής, λένε στελέχη του υπουργείου, είναι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η περαιτέρω αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Με βάση τα παραπάνω, η διασύνδεση των POS με ταμειακές μηχανές και τη βάση δεδομένων Taxis, τα κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ηλεκτρονικών βιβλίων θα χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο για τη μείωση της παραβατικότητας, η οποία παραμένει υψηλή σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών. Οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάργηση του τέλους άσκησης επαγγέλματος («Τέλος επιτηδεύματος») είναι η μείωση της φοροδιαφυγής.

Από news