Οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα σκαρφάλωσαν σε υψηλό εννέα ετών τον περασμένο μήνα, ενώ τα συνολικά δάνεια συνέχισαν την καθοδική πορεία τους, υποχωρώντας σε χαμηλό πέντε μηνών, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο σύστημα σε πάνω από 23 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Καταθέσεων και Δανείων Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την Τετάρτη, οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση (μεταβολές από ανακατατάξεις, συναλλαγματικές ισοτιμίες και άλλες προσαρμογές) κατά €148 εκατ., μετά από καθαρή αύξηση 173,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2022.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 0,6%, έναντι 0,4% τον Αύγουστο του 2022, με το υπόλοιπο των καταθέσεων να φτάνει τα 51,8 δισ. ευρώ, πρόσθεσε η ΚΤΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, τα συνολικά δάνεια υποχώρησαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας καθαρή μείωση 110,9 εκατ. ευρώ, μετά από μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι 1,9% τον Αύγουστο του 2022, ενώ το ανεξόφλητο ποσό των συνολικών δανείων ανήλθε στα €28,3 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2022. Η ρευστότητα στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ανήλθε σε €23,5 δισ.

Από news