Ο συνολικός προϋπολογισμός των 392 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν με το σκέλος χρηματοδότησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Greece 2.0», είναι μέχρι στιγμής 12,33 δισ. ευρώ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.

Είπε ότι 5,1 δισ. ευρώ περιλαμβάνουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 4,11 δισ. ευρώ σε κεφάλαια που συνεισφέρουν οι τράπεζες και 3,12 δισ. ευρώ σε κεφάλαια από τη συμμετοχή των επενδυτών.

Τα επενδυτικά αυτά σχέδια καλύπτουν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Συνολικά έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής 136 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Greece 2.0 συνολικού προϋπολογισμού 5,74 δισ. ευρώ, με μέσο επιτόκιο 1,9% και μέση διάρκεια 12 έτη.

Από τα συνολικά 392 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, τα 236 προέρχονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (2,75%).

Τα δάνεια που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν σταθερό επιτόκιο 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και επιτόκιο 1% για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Από news