Με νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος επιδιώκεται για τρίτη φορά η νομιμοποίηση της εκχέρσωσης δασικών εκτάσεων, ευνοώντας τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ περιλαμβάνει και αντιπεριβαλλοντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Μάλιστα, παρά την αντίθεση πολλών φορέων, είναι πιθανό να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες για ψήφιση στη Βουλή. Με τίτλο «Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Προστασία του Φυσικού και Χωρικού Περιβάλλοντος», το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 143 άρθρα, με σημαντικό μέρος να αφορά την περαιτέρω απορρύθμιση της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω μιας σειράς ρυθμίσεων, το υπουργείο υπονομεύει ουσιαστικά την ολοκλήρωση ειδικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων που αφορούν τον καθορισμό ζωνών, στόχων και μέτρων διαχείρισης για όλους τους χώρους Natura. Τέθηκαν σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2019 με σκοπό να ολοκληρωθούν το 2021.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υιοθετηθεί ούτε μία. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας των τοποθεσιών Natura.

Από news