Η Αλουμίνιο Ελλάδος έχει γίνει η πρώτη βιομηχανία που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανταπόκρισης στη ζήτηση στην αγορά εξισορρόπησης, στην οποία αγοράζεται και πωλείται ηλεκτρική ενέργεια σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος.

Μέχρι πρόσφατα, οι υπηρεσίες εξισορρόπησης προσφέρονταν στο σύστημα επί πληρωμή μόνο από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με αποτέλεσμα υψηλές τιμές λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού. Μέσω της υπηρεσίας ανταπόκρισης ζήτησης, οι προσφορές μπορούν πλέον να υποβάλλονται στην εξισορροπητική αγορά από Φορείς Σωρευτικής Αντιπροσώπευσης Απάντησης Ζήτησης που έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εκπροσωπούν βιομηχανίες και άλλους μεγάλους καταναλωτές.

Όταν ο ΑΔΜΗΕ, που διαχειρίζεται την αγορά εξισορρόπησης, διαπιστώσει ότι χρειάζεται πρόσθετη ενέργεια από αυτή που έχει δηλωθεί στην αγορά της επόμενης ημέρας για να καλύψει τη ζήτηση, θα μπορεί να λάβει προσφορά από έναν φορέα ανταπόκρισης στη ζήτηση για την ενέργεια που θα κυκλοφορήσει, περιορίζοντας την παραγωγή του χαρτοφυλακίου πελατών. Η πλευρά της ζήτησης, δηλαδή, δίνει στο σύστημα εκείνη τη στιγμή την ενέργεια που θα παρήγαγε μια συμβατική μονάδα. Ο αλγόριθμος πλατφόρμας ADMIE θα επιλέξει αν θα αγοράσει την ενέργεια εξισορρόπησης από μια μονάδα παραγωγής ή από την πλευρά της ζήτησης, με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.

Η ανταπόκριση στη ζήτηση αποτρέπει την ανάγκη λειτουργίας δαπανηρών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και τις τιμές για όλους τους χονδρικούς αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και το ρυθμιστικό πλαίσιο της υπηρεσίας ανταπόκρισης ζήτησης ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022, ενεργοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου 2023 με την επιτυχημένη συμμετοχή της Aluminium of Greece, μετά από συντονισμένες προσπάθειες τόσο από την πλευρά της Μυτιληναίος, η οποία εισήγαγε την πρώτη τέτοια οντότητα. στην Ελλάδα, και από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ, μετά από δοκιμή της λειτουργικότητας της σχετικής πλατφόρμας ως προς τη συμμετοχή φορτίων (τελικών καταναλωτών) στην αγορά εξισορρόπησης.

Εκτός από τη συνεργασία με μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, η Μυτιληναίος έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταπόκρισης στη ζήτηση, συγκεντρώνοντας περισσότερα μεμονωμένα φορτία πελατών σε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο.

Στα χνάρια της Μυτιληναίος ακολουθούν ακόμη τρεις εταιρείες και συγκεκριμένα η ΔΕΗ, η Elpedison και η Sympower Greece.

Από news