Το 20ετές ρεκόρ στην απασχόληση φέτος έχει δημιουργήσει ενισχυμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οδηγώντας σε πλεόνασμα περίπου 1,78 δισ. ευρώ για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το 2022, με το 2023 να παραμένει σε τροχιά για πλεόνασμα 1,3 δισ. ευρώ. Αυτό θα επιτευχθεί παρά τη σημαντική αύξηση του συνταξιοδοτικού κόστους κατά 1,27 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των συντάξεων κατά τουλάχιστον 7% από τον Ιανουάριο του 2023, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Τα στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023 δείχνουν ότι φέτος το πλεόνασμα των συνταξιοδοτικών ταμείων θα αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά προϋπολογιστεί, χάρη στην αύξηση της απασχόλησης κατά 6,7% στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου και κατά 5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ήταν ακόμη μεγαλύτερη τόσο το δεύτερο τρίμηνο του 2022 όσο και σε ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο (6,6% και 8%, αντίστοιχα), οδηγώντας σε αύξηση των μισθών εξαρτημένης εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία, σε ισχυρό 7,8%. ετήσιο επιτόκιο και στις δύο περιόδους.

Φυσικά, από τώρα και τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2023, η κυβέρνηση αναμένει προσωρινή πτώση της θετικής τάσης λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και λειτουργίας για τις επιχειρήσεις και της μειωμένης ζήτησης, επομένως για όλο το 2022 ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης αναμένεται σε 4,6%.

Από news