Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 98,3 μονάδες τον Οκτώβριο, από 104,9 τον Σεπτέμβριο, καθώς το τέλος της τουριστικής περιόδου (δηλαδή χαμηλότερη απασχόληση και εισόδημα), σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό προκάλεσε απαισιοδοξία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά.

Τα σημάδια από τον δείκτη υπευθύνων αγορών (PMI) στη μεταποίηση δεν είναι καθόλου αισιόδοξα, καθώς υποχώρησε σημαντικά τον Οκτώβριο στις 48,1 μονάδες από 49,7 τον Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής και της δραστικής πτώσης των νέων παραγγελιών από το εγχώριες και ξένες αγορές.

«Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – ο κύριος εμπορικός εταίρος του κλάδου – παραμένει ασταθές και δεν επιτρέπει ακόμη και στις εξαγωγικές εταιρείες να προγραμματίζουν την παραγωγή τους με υψηλότερο βαθμό ελευθερίας. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αύξηση του κόστους δανεισμού, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, η οποία αρχίζει να καταγράφεται ως ανησυχία», αναφέρει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που συντάσσει. τον δείκτη οικονομικού κλίματος.

Οι προσδοκίες του κλάδου σημείωσαν σημαντική πτώση, στις 95,9 μονάδες από 98,2 τον Σεπτέμβριο, με αρνητικό ισοζύγιο για νέες παραγγελίες.

Από news