Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το νόμο (4648/2019 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019), οι ψηφοφόροι που έχουν ζήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον δύο χρόνια τα τελευταία 35 χρόνια και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9 είτε στην τρέχουσα είτε στην προηγούμενη. φορολογικού έτους (2021-22) έχουν δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ακόμη και αν η δήλωση είναι μηδενική.

Για να πιστοποιηθεί ότι κάποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα δύο χρόνια τα τελευταία 35 χρόνια, απαιτούνται ορισμένα δημόσια έγγραφα.

Περιλαμβάνουν πιστοποιητικό φοίτησης σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταλυκειακή, τεχνική ή επαγγελματική σχολή ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. βεβαίωση καταβολής εθνικών ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Ωστόσο, Έλληνες που ζουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι κάτω των 30 ετών μπορούν να εγγραφούν στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, εφόσον συγγενής πρώτου βαθμού έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή προηγούμενο φορολογικό έτος.

Για να μπορέσει ο ψηφοφόρος να εγγραφεί θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr.

Από news