Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε έλλειμμα 1,116 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου φέτος, σημαντικά χαμηλότερο από τον δημοσιονομικό στόχο για έλλειμμα 4,44 δισ. ευρώ και έλλειμμα 4,06 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ το πενταμήνο, έναντι στόχου του προϋπολογισμού για πλεόνασμα 1,39 δισ. ευρώ και έλλειμμα 1,49 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2022.

Τα καθαρά έσοδα ήταν 26,25 δισ. ευρώ, 12,6% πάνω από τον στόχο, αντανακλώντας υψηλότερα φορολογικά έσοδα, υψηλότερα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την είσπραξη 603 εκατ. ευρώ από το ANFAs.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 28,96 δισ. ευρώ, 13,3% πάνω από τον στόχο.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 22,86 δισ. ευρώ, 9,2% πάνω από τον στόχο. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν 9,42 δισ. ευρώ, 516 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Τα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν 2,63 δισ. ευρώ, 73 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας ανήλθαν συνολικά σε 1,30 δισ. ευρώ, 59 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. και τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν 6,16 δισ. ευρώ, 633 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν συνολικά σε 2,71 δισ. ευρώ, 459 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1,95 δισ. ευρώ, 243 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ήταν 27,37 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 383 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 470 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 3,88 δισ. ευρώ, 87 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Τον Μάιο, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 5,19 δισ. ευρώ, 436 εκατ. ευρώ πάνω από τον μηνιαίο στόχο, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 5,77 δισ. ευρώ, 506 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν συνολικά σε 579 εκατ. ευρώ, 70 εκατ. ευρώ πάνω από τον μηνιαίο στόχο, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 197 εκατ. ευρώ, 98 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Από news