Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει το πρώτο βήμα κεφαλαιοποίησης της συμμετοχής της στον Όμιλο Attica, μέσω αποτίμησης που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, με τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας στην 100% θυγατρική της Strix Holdings.

Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια στο τραπέζι: είτε η σταδιακή πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου με ιδιωτικές και δημόσιες τοποθετήσεις, είτε η διάθεση των μετοχών σε θεσμικό επενδυτή με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και στρατηγική βιωσιμότητας, όπως η CVC. Κεφάλαιο ή Τετράγωνο Κεφάλαιο.

Ένα τρίτο σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αξιολογείται, είναι η διαίρεση της εταιρείας σε επιμέρους μονάδες με βάση τις αγορές που δραστηριοποιούνται – δηλαδή την Αδριατική, την Κρήτη και τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο – και τη μερική πώλησή τους. Αυτό το σενάριο θεωρείται δυνητικά επιζήμιο για την αξία που μπορούν να ανακτήσουν οι σημερινοί μέτοχοί του.

Ωστόσο, η περίπτωση της Attica Group έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Όντας η μεγαλύτερη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, είναι βέβαιο ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πουληθεί σε έναν επιθετικό επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε για παράδειγμα να καταστήσει την εταιρεία λιγότερο ελληνοκεντρική με προφανείς συνέπειες.

Από news