Γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία έχουν δοθεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα» που ξεκίνησε τη Δευτέρα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.

Το ελληνικό δημόσιο επενδύει 640 εκατ. ευρώ – προερχόμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης – με στόχο την αναβάθμιση κτιρίων 2,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που φιλοξενούν κρατικές υπηρεσίες (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).

Προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, θα δοθεί σε κτίρια με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, των οποίων η αναβάθμιση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση πραγματικής ενέργειας, καθώς και σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται κατά σπουδαιότητα σε γραφεία (280 εκατ. ευρώ), εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως πανεπιστήμια και σχολεία (160 εκατ. ευρώ) και εγκαταστάσεις υγείας/κοινωνικής πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λπ. (80 εκατ. ευρώ) .

Τα κτίρια που φιλοξενούν άλλες υπηρεσίες (εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, ιδρύματα εκκλησιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.) θα απορροφήσουν 70 εκατ. ευρώ και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση 50 εκατ. ευρώ.

Από news