Η κυβέρνηση αναμένει να εισπράξει φέτος σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ από πρόστιμα, ποινές και άλλες επιβαρύνσεις που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, το ακριβές ύψος των προστίμων που υπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών να εισπραχθεί το 2023 ανέρχεται σε 904 εκατ. ευρώ και, όπως διευκρινίζεται, το μεγαλύτερο μέρος θα προέλθει από φορολογικές παραβάσεις. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί και ορισμένα άλλα ποσά, όπως πρόστιμα που θα εισπραχθούν από παράνομες κατασκευές, ανεπαρκείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, καθώς και πρόστιμα του πράσινου (ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος) και των γαλάζιων ταμείων (προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος). ).

Επιπλέον, στον προϋπολογισμό προβλέπονται εισπράξεις από ποινές που επιβλήθηκαν από τα ποινικά δικαστήρια, παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, λαθρεμπόριο, πρόστιμα της ΑΜΕΘ Θεσσαλονίκης και διάφορα άλλα ενσωματωμένα πρόστιμα που δεν έχουν πλήρη ανάλυση.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει επιστροφή χρημάτων στο ελληνικό δημόσιο ύψους 610 εκατ. ευρώ, που αφορά τόσο επιστροφές μισθών όσο και επιστροφή ποσών από διάφορους φορείς που εκταμιεύθηκαν για την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων.

Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης που κατατέθηκε στη Βουλή, τα εισπραχθέντα πρόστιμα ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που είχε αρχικά βεβαιωθεί ήταν σημαντικά υψηλότερο, δηλαδή 2 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο των εισπρακτέων εσόδων του λογαριασμού, εξαιρουμένων των τελωνειακών ανείσπρακτων, ανήλθε σε 112,84 δισ. ευρώ ή στο 62,11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο υπολογίστηκε σε 181,68 δισ. ευρώ για το 2021.

Εκτός από πρόστιμα και ποινές, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα και από διάφορες άλλες κατηγορίες. Ειδικότερα, προβλέπει λήψεις από τη μεταφορά ανενεργών τραπεζικών καταθέσεων στο ελληνικό δημόσιο, ύψους 20 εκατ. ευρώ, καθώς και έσοδα 1,6 δισ. ευρώ από εκμίσθωση κρατικών κτιρίων και υποδομών.

Από news