Η κυβέρνηση χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να εκδώσει απόφαση για το φάουλ των πρατηρίων, αλλά τελικά τα αρμόδια υπουργεία εξήγγειλαν αυστηρά μέτρα για τυχόν παραβιάσεις του συστήματος εισροών και εκροών καυσίμων και της διασύνδεσης με την εφορία.

Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων ή οι χειριστές που παραβιάζουν τις διατάξεις του συστήματος εισροών-εκροών ή που δεν έχουν εγκαταστήσει εργαλεία για τη σύνδεση της επιχείρησης με τη φορολογική διοίκηση (ή δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμη το σύστημα εισροών-εκροών) αντιμετωπίζουν πλέον πρόστιμα έως 150.000 ευρώ και αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή θα κλείσουν.

Οι κυρώσεις αφορούν τη μη εφαρμογή των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η απόφαση, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν υπό εξέταση για περισσότερα από πέντε χρόνια – δηλαδή από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Μετά από αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή της, η απόφαση έχει πλέον αναλυτικά και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που οδηγούν σε φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Επομένως, εάν διαπιστωθεί ότι πρατήριο καυσίμων λειτουργεί χωρίς σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών, θα σφραγιστεί και θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στον χειριστή. Η άδεια λειτουργίας θα ανακληθεί προσωρινά για δύο μήνες και θα ανασταλεί η λειτουργία της έως ότου εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρόλο που έχει σφραγιστεί και αναστείλει, ή εάν δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα εντός τριών μηνών, η άδεια λειτουργίας θα ανακαλείται οριστικά. Παράλληλα, έγγραφο απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εν λόγω εγκατάσταση, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία της, θα αποσταλεί σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διανομή υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών, η εγκατάσταση θα σφραγιστεί και θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο €50.000 στον χειριστή (καθώς και σε οποιονδήποτε μπορεί να τον βοήθησε στη διάπραξη αυτών των παραβάσεων). Στην περίπτωση αυτή θα ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας και θα τερματιστεί οριστικά η λειτουργία του σταθμού.

Από news