Επιτρέπεται η μεταφορά καυσίμων μέσω της Πράσινης Γραμμής στην Κύπρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε για τους ελέγχους της Κυπριακής Δημοκρατίας στα σημεία διέλευσης από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές, ο Stefan de Kersmacker διευκρίνισε ότι τα καύσιμα μπορούν να μεταφερθούν για προσωπική χρήση, αρκεί να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν το καύσιμο που περιέχεται στη δεξαμενή καυσίμου του αυτοκινήτου ή σε φορητό δοχείο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα και η συνολική αξία του καυσίμου δεν υπερβαίνει τα 260 ευρώ.

Αναφερόμενος στον κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήγησε ότι ο κανονισμός απαλλάσσει τα αγαθά που μεταφέρονται σε προσωπικές αποσκευές από άτομα που διασχίζουν την Πράσινη Γραμμή από φόρο κύκλου εργασιών, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλους φόρους. Ωστόσο, αυτή η εξαίρεση ισχύει μόνο εάν τα εμπορεύματα δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα και η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα 260 ευρώ ανά άτομο.

Ο De Kersmacker τόνισε ότι τα αγαθά θεωρούνται μη εμπορικά εάν είναι περιστασιακές αγορές αποκλειστικά για προσωπική χρήση, χωρίς να αποδεικνύεται ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

Από news