Οι λίγες ευκαιρίες που προσφέρονται, ακόμη λιγότερη συμμετοχή σε υψηλόβαθμες διοικητικές-διευθυντικές θέσεις και η περιορισμένη διάρκεια της άδειας μητρότητας –ειδικά αν δεν παρέχονται άλλες υποδομές και εγκαταστάσεις, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών στον χώρο εργασίας– κατατάσσουν την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι ιδανικές για εργαζόμενες γυναίκες.

Ο τρίτος παράγοντας, αυτός της μικρής άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και η απουσία υποδομής παιδικής μέριμνας, είναι συχνά υπεύθυνος για τους άλλους δύο, δηλαδή τις λιγότερες ευκαιρίες και κυρίως τη σπανιότητα ή την ανάδειξη των γυναικών στην κορυφή των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να προστεθεί η ανισότητα στους μισθούς, φαινόμενο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η βρετανική εταιρεία Reboot Online με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 20η θέση ανάμεσα σε 34 χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας για μια γυναίκα, με συνολική βαθμολογία 120,7 στην κλίμακα 1. έως 300 – δηλαδή κάτω από τη βασική βαθμολογία.

Η καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα για να εργαστεί μια γυναίκα είναι η Σουηδία, η οποία συγκέντρωσε 241,40 βαθμούς, ενώ ψηλά κατατάσσονται και οι γειτονικές χώρες, δηλαδή η Νορβηγία και η Φινλανδία. Από την άλλη, η χειρότερη χώρα για να εργαστεί μια γυναίκα είναι η Τουρκία, ενώ την προτελευταία θέση κατέχει η Κύπρος.

Υπάρχουν τρία κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των χωρών: οικονομικές ευκαιρίες (όσον αφορά τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις κ.λπ.), τη συμμετοχή στην ηγεσία και την άδεια μητρότητας βάσει εβδομάδων άδειας για τις οποίες η μητέρα λαμβάνει πλήρη αμοιβή.

Όσον αφορά το κριτήριο της οικονομικής συμμετοχής, η Ελλάδα λαμβάνει 13,8 στα 100 – βαθμολογία, ωστόσο, που δεν είναι η χαμηλότερη στην ατομική κατάταξη.

Όσον αφορά το κριτήριο της συμμετοχής των γυναικών στην ηγεσία, είτε αυτό σημαίνει συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, εκτελεστικές αρμοδιότητες ή διευθυντικές θέσεις, η Ελλάδα βαθμολογείται με 62,80 στα 100, ενώ όσον αφορά την άδεια μητρότητας 44,80, επίσης στα 100.

Από news