Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η μετεωρολογική μονάδα Meteo, η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα, καθώς και οι πόλεις Θεσσαλονίκη και Λάρισα, αναμένεται να παρουσιάσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, θέτοντας πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Την Πέμπτη αναμένεται συναγερμός για τη ζέστη επιπέδου 3 για την Αθήνα και θα ακολουθήσει συναγερμός επιπέδου 3 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα την Παρασκευή. Η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα θα έχουν επίσης συναγερμό επιπέδου 2 την Πέμπτη, ενώ η πόλη του λιμανιού της Πάτρας θα έχει συναγερμό επιπέδου 1 την Πέμπτη και επίπεδο 2 την Παρασκευή. Επιπλέον, την Παρασκευή προβλέπεται συναγερμός για καύσωνα επιπέδου 1 για τα Ιωάννινα.

Η αυξημένη ζέστη και οι συνθήκες ξηρασίας θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς εντείνεται η αναφλεξιμότητα των νεκρών οργανικών ουσιών στα δάση.

Η μονάδα Meteo, σε συνεργασία με το Arsht-Rock Resilience Center του Atlantic Council, συμμετέχει ενεργά στην κατηγοριοποίηση των ημερών υψηλής θερμοκρασίας για έξι μεγάλες ελληνικές πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αυτή η κατηγοριοποίηση βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που προβλέπει τον αντίκτυπο των ημερών υψηλής θερμοκρασίας στην υγεία των κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η υγρασία και ο άνεμος, που επηρεάζουν την αντίληψη της θερμότητας.

Η κατηγοριοποίηση αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, που κυμαίνονται από το 0, που αντιπροσωπεύει υψηλές θερμοκρασίες και ενέχει κινδύνους για τα ευάλωτα άτομα, έως το 3, υποδηλώνοντας ακραίες θερμοκρασίες και σημαντικό κίνδυνο για την υγεία που απαιτεί μέγιστες προφυλάξεις.

Από news