Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνέταξε και δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι διευθυντές μη κυβερνητικών οργανώσεων για την εκτροπή χρημάτων από τα κεφάλαια των οργανισμών τους.

Η έκθεση 16 σελίδων, με τίτλο «Η Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων», δημοσιεύτηκε σχεδόν ακριβώς την ίδια περίοδο με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ενός Έλληνα ακτιβιστή που ερευνάται ως ύποπτος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος κατά της ΜΚΟ που ηγείτο.

«Για να επωφεληθούν, οι δράστες χρησιμοποίησαν τις αδυναμίες του συστήματος και την απουσία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου και επαρκούς εποπτείας των ΜΚΟ ενώ εκμεταλλεύονταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», καταλήγει η έκθεση.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε περισσότερες από 100 ΜΚΟ την τελευταία διετία.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν είτε με δική της πρωτοβουλία της αρχής είτε ως απάντηση σε πληροφορίες σχετικά με αμφισβητούμενες μεταφορές που έλαβε η αρχή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Περιστασιακά διενεργούνταν έρευνες ως απάντηση σε αιτήματα άλλων χωρών. Σαράντα από τις 100 και πλέον ΜΚΟ που ελέγχθηκαν έδειξαν σαφή σημάδια απάτης και διαφθοράς. Μπλοκάρει περιουσιακά στοιχεία διαχειριστών από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία διαβίβασε τα πορίσματά της στην εισαγγελία για πιθανή ποινική δίωξη.

Η έκθεση υπογραμμίζει συγκεκριμένες τεχνικές που φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί από διευθυντές ΜΚΟ για την πρόσβαση στα μετρητά των οργανισμών.

«Οι δράστες, ως διαχειριστές ή πραγματικοί ιδιοκτήτες της υπό εκμετάλλευση ΜΚΟ, χρησιμοποιούν τα έσοδα της εν λόγω οργάνωσης για την αγορά ακινήτων. Μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ πληρώνουν φόρους μεταβίβασης σε ακίνητα, τα οποία όμως περιέρχονται στην ιδιοκτησία των δραστών και όχι της ΜΚΟ», έχει τεκμηριώσει η αρχή. Σημειώνονται επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διευθυντές προσέλαβαν άτομα με την απόλυτη εμπιστοσύνη τους, με τους τελευταίους να τους επιστρέφουν χρήματα ως μισθούς με τη μορφή εμβασμάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς των επικεφαλής των ΜΚΟ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαχειριστές ή οι δικαιούχοι των ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα έσοδα των οργανισμών για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, καθώς και τα έξοδα συντήρησης του σπιτιού τους.

Η αρχή αναφέρει επίσης μια σειρά από κόκκινες σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης μισθοδοσίας από άλλη ΜΚΟ, της αποστολής χρημάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες κ.λπ.

Από news