Φιλόδοξους στόχους θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ), σχετικά με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά γιατί απαιτούν τεράστια ανάπτυξη δικτύων.

Οι επενδύσεις ΑΠΕ από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν ήδη υλοποιηθεί δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ άλλες που σχεδιάζονται χρειάστηκε να παγώσουν.

Το βασικό σενάριο, που εκτιμάται ότι εξετάζει το υπουργείο, προβλέπει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 κοντά στο 80%, έναντι στόχου 65% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ, καθώς και πάνω από 50% στην ψύξη και θέρμανση. και κοντά στο 30% στις μεταφορές.

Ο στόχος για συνολική ισχύ ΑΠΕ το 2030 από 18,9 γιγαβάτ αναβαθμίζεται σε 28-30 GW και ο στόχος για αποθήκευση ενέργειας από 1,5 GW σε μεταξύ 5 και 8 GW. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 18-25 GW θα πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο της χώρας – δηλαδή υπερδιπλάσια από τα υπάρχοντα έργα που έχουν εγκατασταθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Για να μπορέσει το σύστημα να απορροφήσει αυτή την ενέργεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στα δίκτυα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ της τάξης των 10 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων αναβαθμίσεων για τις διεθνείς διασυνδέσεις. Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων θα εξαρτηθεί και από την ταχύτητα ανάπτυξης των δικτύων, με τους διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) να έχουν εκφράσει τον έντονο σκεπτικισμό τους στην αρμόδια επιτροπή για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, κρίνοντας σε ρεαλιστική βάση ότι το υπουργείο δεν φαίνεται να το λαμβάνει υπόψη στον προγραμματισμό του.

Τα έργα υποδομής τρέχουν με πολύ χαμηλότερες ταχύτητες από τα έργα ΑΠΕ, έτσι ώστε σήμερα αυτή η ανισορροπία να αξιολογείται από την αγορά και όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου, ως το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Πηγών Ενέργειας κάνουν ουρά στον ΑΔΜΗΕ για να αποκτήσουν προϋποθέσεις οριστικής σύνδεσης στο δίκτυο, ενώ στον ΔΕΔΔΗΕ οι αιτήσεις για συνδέσεις έργων απορρίπτονται λόγω κορεσμού στο δίκτυο.

Από news