Οι ελληνικές βιομηχανίες θα παλέψουν σκληρά για να εξαιρεθούν από την επιβάρυνση κατανάλωσης φυσικού αερίου που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βιομηχανίες πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή αίτηση στον διαχειριστή εθνικού συστήματος φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ, υποστηρίζοντας την κατά προτεραιότητα εξαίρεση από την υποχρεωτική μείωση κατά 15% στη χρήση φυσικού αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμέτωπη με την προοπτική μιας ρωσικής διακοπής των εξαγωγών φυσικού αερίου της αργότερα μέσα στο έτος, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έχει επινοήσει τη στρατηγική αποκοπής.

Στην Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων.

Η ΕΕ όρισε ορισμένες κατηγορίες προστατευόμενων καταναλωτών που δεν θα ακολουθήσουν τις υποχρεωτικές περικοπές: νοικοκυριά, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις περίθαλψης, σχολεία, αεροδρόμια, κτίρια που στεγάζουν δημόσιους φορείς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Μετά από πιέσεις από μεμονωμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η Επιτροπή επέτρεψε σε μεμονωμένα μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις προτεραιότητας ευνοώντας τους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Οι κρίσιμοι τομείς που προβλέπονται είναι η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα. Μπορούν επίσης να εξαιρεθούν τομείς και βιομηχανίες που αποτελούν μέρος των διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού και παρέχουν αυτά τα κρίσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

Οι βιομηχανίες που εξαιρούνται περιλαμβάνουν κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων, τη χημική βιομηχανία, για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και τον τομέα της υγείας, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική περίθαλψη και για αμυντικούς σκοπούς

Άλλα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση εξαιρέσεων είναι η ικανότητα ή η έλλειψή του κλάδου να υποκαταστήσει το φυσικό αέριο με άλλο καύσιμο και οι επιπτώσεις της αναγκαστικής παύσης της δραστηριότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η ΕΕ και η ΡΑΕ θα εξετάσουν ευνοϊκά τις περιπτώσεις όπου μια ξαφνική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά στις εγκαταστάσεις. Αυτό θα περιλαμβάνει τμήματα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ιδίως βιολογικά φάρμακα, κάποιο μηχανικό εξοπλισμό, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (το τελικό μέρος) και τις περισσότερες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χημικές αντιδράσεις, όπως λιπάσματα, γυαλί, χάλυβας, αλουμίνιο και διυλιστήρια.

Από news