Οι δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια και οι μικρές επιχειρήσεις με δάνεια με εξασφάλιση κύριας κατοικίας επωφελούνται από το πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων φυσικών προσώπων που έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες με το Υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση τις λεπτομέρειες του προγράμματος που ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μετά τη συνάντησή τους με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η στήριξη θα λάβει τη μορφή επιδότησης 50% της αυξημένης δόσης του δανείου, που προκύπτει από την άνοδο του Euribor, το οποίο μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 2,1%. Το πρόγραμμα στήριξης πρώτης κατοικίας θα καλύπτει αποκλειστικά ευάλωτα φυσικά πρόσωπα με βάση τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 30.000.

Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως ευάλωτο, το συνολικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και μέχρι το ποσό των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 15.000 € για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι το ποσό των 180.000 €. Τέλος, το συνολικό ποσό των καταθέσεων των νοικοκυριών ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 € για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 € (ή 7.000 € για μονογονεϊκή οικογένεια) για κάθε επιπλέον μέλος. του νοικοκυριού.

Καθώς η επιδότηση θα καλύψει το ήμισυ της αύξησης της δόσης, εάν η δόση του στεγαστικού δανείου ήταν 300 ευρώ και αφού το Euribor αυξήθηκε στα 360 ευρώ, οι τράπεζες θα καλύψουν τα 30 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει οριζόντια όλες τις τράπεζες, συστημικές και μη, καθώς και όλα τα δάνεια που μεταβιβάζονται σε ταμεία για δανειολήπτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιδότηση θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2023, αλλά θα καλύψει αναδρομικά τις προηγούμενες αυξήσεις που έγιναν από τον περασμένο Ιούλιο που ξεκίνησε η άνοδος του Euribor και θα ισχύει για όλα τα στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Από news