Με έναν στους τρεις μαθητές να εκφοβίζονται στο σχολείο, έναν στους δύο λεκτικά και κάποιους να είναι απομονωμένοι από ολόκληρη την τάξη, το Υπουργείο Παιδείας έχει συντάξει νομοσχέδιο που προτρέπει τα θύματα και τις οικογένειές τους να μιλήσουν.

Η βασική ιδέα είναι η αποκάλυψη και η καταγραφή κάθε περιστατικού και η παροχή ενός πλαισίου για παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους.

«Δεν είναι γραφειοκρατικό, όπως συμβαίνει συνήθως. Απαιτεί καλή οργάνωση και τη βούληση των εμπλεκομένων να υπηρετήσουν με κρίσιμο τρόπο τον δύσκολο και ευαίσθητο ρόλο τους», δήλωσε στην Καθημερινή ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Ο κύριος στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος εντός της σχολικής κοινότητας, χωρίς τιμωρητική προσέγγιση των παιδιών που τα ίδια γίνονται θύτες αφού έχουν πέσει θύματα.

Προς τούτο, ο πυρήνας του σχετικού νομοσχεδίου, τις βασικές διατάξεις του οποίου έχει δει η Καθημερινή, είναι η δημιουργία πλατφόρμας καταγγελίας περιστατικών σχολικής βίας.

Σε αυτήν την πλατφόρμα, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά, ανώνυμα ή όχι. Οι γονείς πρέπει να αναφέρουν τα ονόματά τους όταν το κάνουν.

Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές) ή Taxis (για γονείς). Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερα θύματα εκφοβισμού να μιλήσουν και να υποστηριχθούν. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας.

Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι υπεύθυνοι σχολικής βίας και εκφοβισμού σε κάθε σχολείο. Το ρόλο θα αναλάβουν οι διευθυντές του σχολείου μαζί με έναν δάσκαλο που θα οριστεί από αυτούς.

Για κάθε περιστατικό, οι δύο διευθυντές σχολείων θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με μια τετραμελή ειδική ομάδα που θα συντάσσει ετήσιες εκθέσεις μαζί με τις συστάσεις τους και θα τις υποβάλλει στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ο οποίος με τη σειρά του θα αναφέρεται τακτικά στο Υπουργείο Εκπαίδευση με σκοπό τη διαμόρφωση μελλοντικής πολιτικής βάσει δεδομένων για την καταπολέμηση της σχολικής βίας.

Θα συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε κεντρικό επίπεδο για την επίβλεψη και την παρακολούθηση του προγράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για την πρόληψη και τη διαχείριση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Από news