Η υιοθέτηση της Νέας Στρατηγικής για την Προσέλκυση Επιχειρήσεων και Ταλέντου οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των ξένων εταιρειών που ενδιαφέρονται να εδραιώσουν παρουσία στην Κύπρο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του νησιού Νίκος Νουρής, σημειώνοντας ότι το 2021 υποβλήθηκαν 5.475 αιτήσεις, ενώ Αύγουστος 2022 ο αριθμός των αιτήσεων είχε φτάσει τις 7.883.

Ο Νούρης, ο οποίος μιλούσε στο VIII Επιχειρηματικό Συνέδριο στη Λεμεσό, είπε ότι οι πρωτοβουλίες, από την πλευρά του υπουργείου και της κυβέρνησης, «δημιουργούν νέες ευκαιρίες τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο».

Παρουσιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς που διευκολύνουν τη σύσταση ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο, απασχολώντας προσωπικό από τρίτες χώρες, συνοδευόμενο από τις οικογένειές τους, ο Νούρης είπε ότι στόχος είναι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα «αυτή τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η πανδημία και η πρόσφατες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης».

Εξήγησε ότι τα κίνητρα που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών εμπίπτουν στη Νέα Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, στη Νέα Αναπτυξιακή Πολιτική Αδειοδότησης και στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης και Τοπικών Σχεδίων. Διαβεβαίωσε ότι «οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος είναι συστηματικές και συνεχείς».

Ο Νούρης αναφέρθηκε στον μηχανισμό που τέθηκε σε ισχύ το 2020 για την ταχεία ίδρυση επιχειρήσεων στην Κύπρο, ο οποίος εξελίχθηκε το 2022 στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σημείωσε επίσης τη συμβολή της αναθεωρημένης πολιτικής για τους αλλοδαπούς που φτάνουν στη χώρα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, διευκολύνοντας τη μετεγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και επιτρέποντας την απασχόληση των συζύγων.

Εξήγησε περαιτέρω ότι μέχρι το τέλος του 2026, οι υφιστάμενες εταιρείες ξένων συμφερόντων θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους από τρίτες χώρες χωρίς κανένα περιορισμό αριθμών, ενώ από το 2027, ο μέγιστος αριθμός τέτοιων εργαζομένων θα είναι 70% του συνολικού αριθμού εργαζομένων η εταιρία.

«Η υιοθέτηση της Νέας Στρατηγικής οδήγησε σε δραματική αύξηση του ενδιαφέροντος από ξένες εταιρείες να εγκατασταθούν στην Κύπρο», είπε ο Νουρής, προσθέτοντας ότι τον Ιανουάριο-Αύγουστο υπήρξαν επίσης 4.524 αιτήσεις από οικογένειες που συνδέονται με ξένες εταιρείες για εγκατάσταση στην Κύπρο. έναντι 4.242 για ολόκληρο το 2021.

Από news