Η επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν για το εξωτερικό είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επόμενη τετραετία, καθώς οι καλύτερες προοπτικές που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική οικονομία σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τον περιορισμό του φαινομένου της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα. , κοινώς γνωστή ως διαρροή εγκεφάλων. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το αναμενόμενο εγκεφαλικό κέρδος είναι ακόμα αργό.

Η καθαρή μεταναστευτική εκροή ατόμων με ελληνική ιθαγένεια που κορυφώθηκε τα χρόνια της μεγάλης ύφεσης στην Ελλάδα και παρέμεινε υψηλή στα χρόνια της μεγάλης στασιμότητας, αν και μειούμενη, δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιτύχει θετική τροχιά.

Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη μελέτη της Eurobank, το 2021, αν και η οικονομία ανέκαμψε απότομα από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία, η καθαρή μεταναστευτική ροή παρέμεινε αρνητική (εκροή), αποτέλεσμα που δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικά χαρακτηριστικά στην ελληνική οικονομία που εμποδίζουν η ανατροπή του φαινομένου.

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν με νόημα ότι ο πραγματικός δείκτης οικονομικής ανάκαμψης για μια χώρα είναι η δημιουργία ενός ρεύματος επιστροφής όσων έφυγαν – και ήταν πολλοί. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από το 2010 έως το 2021 η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου ανήλθε σε 592.200 άτομα. Την ίδια στιγμή, η εισερχόμενη μετανάστευση των Ελλήνων ανήλθε σε 342.900 άτομα, δηλαδή καθαρή εκροή 249.300 ατόμων.

Φυσικά η καθαρή μεταναστευτική εκροή ατόμων με ελληνική υπηκοότητα μειώνεται πλέον σταδιακά. Από 39.100 άτομα το 2012, μειώθηκε σε μόλις 5.900 άτομα το 2021.

Όπως επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, όσο βελτιώνονται οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με λιγότερη αβεβαιότητα και ανεργία, τόσο περισσότερες συνθήκες δημιουργούνται για αυξημένες επενδύσεις και εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα του καθαρού η μεταναστευτική εκροή των τελευταίων 12 ετών μετατρέπεται σε εισροή, με ευεργετικές επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Ωστόσο, η διαρροή εγκεφάλων αντανακλά τις ευρύτερες παραγωγικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Από news