Το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει ότι η επόμενη τετραετία μπορεί να είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης, με γνώμονα τις επενδύσεις τόσο από το Recovery Fund όσο και από το εξωτερικό, γι’ αυτό σχεδιάζουν παρεμβάσεις για την άρση των υφιστάμενων επενδυτικών εμποδίων και τη διευκόλυνση τέτοιων πρωτοβουλιών.

Οι παρεμβάσεις είναι κυρίως θεσμικού χαρακτήρα, με σχετικά μικρό δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ δεν επιτρέπουν καμία χαλάρωση και οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν συγκαταλέγονται πλέον στις κορυφαίες προτεραιότητες.

Τα στελέχη του ηγετικού κόμματος θεωρούν ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι το νούμερο ένα εμπόδιο για την πραγματοποίηση και τη μετέπειτα στήριξη των επενδύσεων. Ως εκ τούτου, δηλώνουν ότι θα δοθούν κίνητρα (ή θα αφαιρεθούν αντικίνητρα) για την προσέλκυση γυναικών και νέων στο εργατικό δυναμικό, καθώς η συμμετοχή τους είναι χαμηλή. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουν τον εξορθολογισμό των επιδομάτων ώστε να μην αποτελούν αντικίνητρο για εργασία, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον επαναπροσανατολισμό της τεχνικής εκπαίδευσης σε τομείς που έχουν ζήτηση.

Η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους είναι επίσης προτεραιότητα, συνδεδεμένη και με τη μετάβαση από τη γκρίζα στη νόμιμη οικονομία, λένε.

Από news