Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον εντοπισμό των παραβατών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει να αναπτύξει σύντομα μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναφέρουν φοροδιαφυγή.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες μέσω νέων τεχνολογιών για τη μείωση της φοροδιαφυγής, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και πραγματοποιείται τόσο από ελεύθερους επαγγελματίες που αποκρύπτουν φορολογητέο εισόδημα και αποφεύγουν έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ.

Τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις αύξησαν τη φορολογική επιβάρυνση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης όταν η χώρα έλαβε προγράμματα διάσωσης, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο επιδεινώθηκε επίσης από τα υψηλά αφορολόγητα όρια και οφέλη.

Σε πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Η άνιση κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης στα νοικοκυριά στην Ελλάδα», το σωματείο του ιδιωτικού τομέα ΓΣΕΕ διαπίστωσε έντονες αποκλίσεις με την Ε.Ε. Είπε ότι κατά μέσο όρο, στις χώρες της ΕΕ, για κάθε ευρώ που εισπράττεται από άμεσους φόρους υπάρχει 1 ευρώ από έμμεσους φόρους, ενώ στην Ελλάδα για κάθε ευρώ άμεσων φόρων υπάρχει 1,8 ευρώ έμμεσοι φόροι.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συντελεστές όλων των έμμεσων φόρων, είτε ΦΠΑ είτε ειδικοί φόροι κατανάλωσης, αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη δεκαετία των μνημονίων. Αυτό εξηγεί την απότομη αύξηση του μεριδίου του ΑΕΠ που καταλαμβάνουν τα έσοδα από έμμεσους φόρους την ίδια περίοδο.

Η μελέτη υπογράμμισε ότι οι εκτεταμένες και διαδοχικές αυξήσεις των ισχυόντων συντελεστών, τόσο του ΦΠΑ όσο και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αύξησαν τη φορολογική επιβάρυνση από 11,4% των δαπανών των νοικοκυριών το 2008 σε 15,7% το 2019. Την ίδια στιγμή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν πολύ χαμηλότεροι εισοδήματα από αυτά που λαμβάνουν πραγματικά.

Εκτός από τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή διασύνδεση των επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση και η πλατφόρμα παραπόνων που δημιουργείται θα δέχεται, σύμφωνα με στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, καταγγελίες επώνυμα και ανώνυμες. Μέσω της διαλειτουργικότητας, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.

Οι πολίτες θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα και εάν τα στοιχεία είναι πλήρη, το σύστημα θα τα διαβιβάσει στον ελεγκτικό μηχανισμό. Εάν η καταγγελία είναι έγκυρη, τότε θα ανάψει το πράσινο φως για έλεγχο.

Από news