Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον ο οφειλόμενος φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, αντιλαμβάνεται η Καθημερινή.

Επομένως για μηδενικό, πιστωτικό ή ακόμα και για δηλώσεις που καταλήγουν σε φόρο έως 100€ δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100€.

Η νομοθετική αυτή αλλαγή αναμένεται να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, για όσους φορολογούμενους έχουν εκκρεμείς διαφορές, είτε έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είτε στα διοικητικά δικαστήρια, η κατάργηση του προστίμου θα έχει αναδρομική ισχύ.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και τόκους υπερημερίας για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις φόρου εισοδήματός τους, μετά τις 30 Ιουνίου (αν και συνήθως παρατείνεται η προθεσμία), εάν η εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων επιφέρει υποχρέωση καταβάλει πρόσθετο φόρο και εάν κατά την εκπρόθεσμη υποβολή έχει λήξει και η προθεσμία πληρωμής του φόρου.

Σε περιπτώσεις που οι εκπρόθεσμες δηλώσεις είχαν ως αποτέλεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι πλήρωναν μόνο πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση πιστωτικής δήλωσης συμψηφίστηκε με την επιστροφή φόρου.

Αν ο εκπρόθεσμος φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από την εκπρόθεσμη υποβληθείσα δήλωση προκύπτει φόρος που πρέπει να καταβληθεί, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 250-500€. Αυτά τα πρόστιμα θα διατηρηθούν.

Ξεχωριστά, προβλέπονται αλλαγές και ακυρώσεις προστίμων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 100€.

Το πρόστιμο, ωστόσο, δεν επιβάλλεται εάν το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη δήλωση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Σύμφωνα με τη διάταξη, εάν το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή βραχυπρόθεσμης ακυρώνονται οι δηλώσεις μίσθωσης ή, εάν έχουν εισπραχθεί, μπορεί να συμψηφιστούν ή να επιστραφούν.

Από news