Η ελληνική οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή, με την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να προβλέπεται σε 2,2% το 2023 και 1,9% το 2024, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που εδρεύει στο Παρίσι. Η έρευνα για τις οικονομικές προοπτικές του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή παρά τους αντίθετους ανέμους, με τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,9% με τη βοήθεια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023, η πραγματική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται, αντανακλώντας σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί από 12,4% πέρυσι σε 11,2% το 2023 και περαιτέρω σε 10,4% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει βραδύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με το 2022 (1,7% έναντι 8%), κυρίως λόγω της μείωσης των νοικοκυριών αγοραστική δύναμη που προκαλείται από τον πληθωρισμό.

Ο εναρμονισμένος ρυθμός πληθωρισμού της χώρας μειώνεται σταθερά από τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά έχει διευρύνει τη βάση του. Ο ρυθμός πληθωρισμού προβλέπεται να μειωθεί από 9,3% το 2022 σε 3,9% φέτος και περαιτέρω σε 3,2% το 2024. Ωστόσο, ο βασικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αναμένεται να αυξηθεί από 4,6% το προηγούμενο έτος έτος σε 5,5% το 2023 πριν υποχωρήσουν στο 3,3% το 2024. Οι τιμές της ενέργειας παρουσίασαν πτώση 27,9% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει επίσης ότι οι συνεχιζόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού αυξάνουν τους μισθούς. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 9,4% τον Απρίλιο, μετά από άνοδο περίπου 10% το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η έρευνα δείχνει ότι η επίτευξη και η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, που υπολογίζονται σε περίπου 1% του ΑΕΠ φέτος και 2% το 2024, θα να βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις και να ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.

Επιπλέον, η έρευνα προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί από 2,5% του ΑΕΠ πέρυσι σε 1,5% φέτος και περαιτέρω σε 1,3% το 2024. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, μειώνοντας από 170,7% του ΑΕΠ το 2022 σε 163,4% το 2023 και 157,9% το 2024.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η χρήση οποιωνδήποτε απροσδόκητων εσόδων ή η μείωση των δαπανών για το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων και στην επίτευξη του στόχου της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας προβλέπεται να μειωθεί στο 9,5% φέτος και στο 8,7% το 2024.

Η έρευνα τονίζει ότι ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω υψηλότερων επιτοκίων περιορίζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών για πάγωμα των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων έως τον Απρίλιο του 2024, καθώς και ενός σχετικά υψηλού ποσοστού νέων δανείων με σταθερά επιτόκια. .

Από news