Το γεγονός ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι ισχυρή, παρά τους σταθερούς μισθούς και τις υψηλές τιμές, σημαίνει ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους, σημειώνει ο ανώτερος οικονομολόγος Tim Bulman του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Μιλώντας στην Καθημερινή, διαπιστώνει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης στην ελληνική αγορά, παρότι κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναφέρεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία χαρακτηρίζει χρήσιμο εργαλείο.

Θεωρεί σημαντικό η Ελλάδα να στείλει μήνυμα στους επενδυτές ότι ο εκλογικός κύκλος δεν θα επηρεάσει την οικονομική της πορεία και βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το χρέος μέσω των κλειδωμένων επιτοκίων, εάν το ελληνικό κράτος διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα 1,5% του ΑΕΠ. προϊόν τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι τιμές στην Ελλάδα συγκλίνουν με τον μέσο όρο της ευρωζώνης και οι μισθοί θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, θεωρεί βασικό να κλείνουν συχνά οι υποθέσεις προτού καταλήξουν στα δικαστήρια, μέσω διαδικασιών διαμεσολάβησης, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι θέμα οργάνωσης και διοίκησης και όχι χρηματοδότησης.

Από news