Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ADMIE) και ο διαχειριστής του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ESO EAD, έθεσαν σε ενέργεια τη νέα διεθνή ηλεκτρική διασύνδεση υπερυψηλής τάσης 400 kV μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας.

Η μεταφορά ενέργειας μέσω της νέας γραμμής ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Ιουνίου, μετά από στενή συνεργασία του αρμόδιου προσωπικού των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς των δύο χωρών για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή μεταφοράς που συνδέει τις δύο χώρες, η οποία αυξάνει σημαντικά το περιθώριο ενεργειακών ανταλλαγών μεταξύ των γειτονικών συστημάτων Ελλάδας και Βουλγαρίας, αναβαθμίζοντας αντίστοιχα τις δυνατότητες διασυνοριακού εμπορίου και ενεργειακής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη και τη Βαλκανική Χερσόνησο.

Την επόμενη περίοδο, μόνιμη ομάδα εργασίας στελεχωμένη από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της περιοχής θα καθορίσει τις νέες, σταδιακά αυξανόμενες, διαθέσιμες ποσότητες δυναμικότητας μεταφοράς στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας και από το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου αναμένεται να ξεκινήσει η νέα γραμμή συμβάλλοντας στο διασυνοριακό εμπόριο.

Το συνολικό μήκος της διεθνούς διασύνδεσης, που ξεκινά από τη Νέα Σάντα Ροδόπης και καταλήγει στον Ανατολικό Υποσταθμό Μαρίτσα στη Βουλγαρία, ανέρχεται σε 151 χιλιόμετρα, από τα οποία περίπου τα 30 χιλιόμετρα εκτείνονται στην Ελλάδα.

Από news