Στο καθεστώς της ρήτρας αναπροσαρμογής επιστρέφουν τα τιμολόγια ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου και η ρυθμιστική αρχή της αγοράς (ΡΑΑΕΥ) βιάζεται να αποτρέψει φαινόμενα που αντιμετώπισαν οδυνηρά οι καταναλωτές όταν ξεκίνησε η κρίση. Οι προμηθευτές, από την πλευρά τους, αναζητούν τύπους τιμολόγησης για να μεταφέρουν τον κίνδυνο αγοράς χονδρικής χωρίς να χρειάζεται να διακινδυνεύσουν μια νέα κρίση εμπιστοσύνης από τους πελάτες τους.

Επομένως, τα κυμαινόμενα τιμολόγια που θα είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου δεν θα έχουν τις λέξεις Adjustment Clause. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η τιμή της κιλοβατώρας δεν θα αλλάξει ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Ο βασικός τύπος που επεξεργάστηκαν οι περισσότεροι πάροχοι συσχετίζει τη λιανική τιμή με την τιμή χονδρικής, με βάση έναν μαθηματικό τύπο που συνυπολογίζει τις τιμές χονδρικής, τις απώλειες τάσης και το κόστος των προμηθευτών συν το περιθώριο κέρδους τους.

Ο συντελεστής απωλειών σε χαμηλή τάση εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 17-18%, από τον οποίο μόνο το 6-7% αντιστοιχεί σε τεχνικές απώλειες. Περίπου τα δύο τρίτα αντιπροσωπεύουν κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος της οποίας μοιράζεται από τους προμηθευτές μέσω των τιμολογίων μεταξύ όλων των καταναλωτών.

Αυτός ο μαθηματικός τύπος θα εμφανίζεται ευδιάκριτα στους λογαριασμούς, καθώς και στα συμβόλαια προμηθειών, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα χρεωθούν. Η υποχρέωση αυτή των προμηθευτών περιλαμβάνεται στην πρόταση που έγινε την Τρίτη και η ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) την έχει θέσει έως τις 19 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για ομαλή και διαφανή μετάβαση του μέθοδος τιμολόγησης στο προηγούμενο καθεστώς.

Τα τιμολόγια που θα βασίζονται στον κίνδυνο της χονδρικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανέναν άλλο μηχανισμό προσαρμογής, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ.

Τυχόν σταθεροί συντελεστές που θα βασίζονται σε ρήτρα προσαρμογής και τους συντελεστές προσαύξησης θα πρέπει να είναι προκαθορισμένοι και σταθεροί, να αναφέρονται στη σύμβαση και να ισχύουν για όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα.

Από news