Ο νέος κύκλος επιδοτήσεων τουριστικών επενδύσεων έχει ξεκινήσει, μόνο που αυτή τη φορά αποκλείει επιχειρηματικά σχέδια σε Μύκονο και Σαντορίνη.

Περιλαμβάνει φορολογικές επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή όπου αναπτύσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο, παρέχει βοήθεια από 25% έως 75%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω σχεδίου για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» δημοσιεύτηκε την Παρασκευή και η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Ιουνίου και λήγει στις 13 Οκτωβρίου.

Παρέχει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων και κάμπινγκ με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης (για μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις σε Ροδόπη, Έβρο και Ξάνθη), φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους απασχόλησης που δημιουργείται για άλλες επιχειρήσεις.

Από news