Σήμα κινδύνου έστειλε η ελληνική βιομηχανία με επιστολή του στον πρωθυπουργό, ζητώντας συνάντηση μαζί του και την άμεση παρέμβασή του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.

«Η ένταση των προβλημάτων, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, παίρνει πλέον διαστάσεις υπαρξιακού κινδύνου», αναφέρει η επιστολή που συνυπογράφουν οι πρόεδροι των εννέα βιομηχανικών ενώσεων της χώρας. Αποτελεί μέρος μιας κοινής παρέμβασης που φέρεται να ξεκίνησε μετά από πιέσεις από τις εταιρείες-μέλη τους, καθώς η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση κάνει τον αγώνα για επιβίωση μέρα με τη μέρα πιο δύσκολο.

Το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο από την αρχή του έτους, με τη λήξη των συμβάσεων των ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα εταιρείες που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό να πρέπει να λειτουργούν με τιμές ισχύος στην αγορά και χωρίς καμία προβλεψιμότητα. , αφού οι τιμές αλλάζουν κάθε μήνα.

Οι σύλλογοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του κράτους να μετριάσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις, αλλά επισημαίνουν ότι μετά από μια περίοδο θετικών ρυθμών, η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ΕΕ τους τελευταίους μήνες. Προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της θετικής δυναμικής που κατάφεραν να ανακάμψουν οι βιομηχανίες και πιθανής επιβράδυνσης της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Οι βιομηχανίες ζητούν να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης για όσο διαρκεί η κρίση, με τρόπο που να επιτρέπει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα για τις επιχειρηματικές ενέργειες. Επαναφέρει επίσης το αίτημα για άρση του ανώτατου ορίου στις διμερείς συμβάσεις των βιομηχανιών με τους παραγωγούς.

Ζητεί την ενίσχυση των διμερών συμβάσεων με τον περιορισμό της συμμετοχής νέων έργων στους επόμενους διαγωνισμούς στο 50%, κατευθύνοντας τους παραγωγούς στην αγορά και λαμβάνοντας κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και κίνητρα για υποστήριξη των επιχειρήσεων η πράσινη μετάβαση μέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από news