Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,004 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο μετά από μείωση 591 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να αυξάνεται στο 4,8% από 4,5% αντίστοιχα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η μηνιαία καθαρή ροή των συνολικών καταθέσεων ήταν θετική κατά 4,389 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 694 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2022.

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 614 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης 104 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο -1,9%, έναντι -4,3% τον προηγούμενο μήνα.

Οι εταιρικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,79 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης 182 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυξήθηκε στο 5,8% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις από NFCs αυξήθηκαν κατά 2,62 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αυξήθηκαν κατά 3,214 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 4,4% από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών πιστώσεων προς την εγχώρια οικονομία διαμορφώθηκε σε 9,1% τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

Από news