Η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δανείων και καταθέσεων μειώνεται σημαντικά, κυρίως μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Σε ανακοίνωσή τους, οι τράπεζες επισημαίνουν ότι «η απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης είναι περιορισμένη, τόσο στα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων όσο και στο spread, παρόλο που το κόστος δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές είναι πολύ υψηλότερο για τις ελληνικές τράπεζες. από εκείνα άλλων χωρών».

Η HBA εστιάζει την ανάλυσή της «στο περιθώριο του συνολικού κόστους νέου δανεισμού για ιδιώτες σε σχέση με νέες προθεσμιακές καταθέσεις ιδιωτών με συμφωνημένη διάρκεια άνω του ενός έτους», το οποίο, όπως αναφέρει, «ήταν το ίδιο με αυτό του Μαρτίου. 2023 μεταξύ Ελλάδας και μέσου όρου της ευρωζώνης (+0,75%).

Βάσει αυτής της σύγκρισης, η ανάλυση της HBA προτείνει τη σύγκλιση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων και τη μείωση της διαφοράς με τα επιτόκια δανεισμού, σε αντίθεση με τη μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για σύγκριση των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων με βάση το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο για όλες τις κατηγορίες. της πίστωσης.

Από news