Οι τράπεζες θέλουν το κράτος να καλύψει μέρος της αύξησης των επιτοκίων

Το πακέτο μέτρων που θα προτείνουν οι τράπεζες στο Υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπει μείωση των δόσεων στεγαστικών δανείων για νοικοκυριά με δυσκολίες εξυπηρέτησης του χρέους λόγω της αύξησης των επιτοκίων, είτε με παράταση της διάρκειας του δανείου είτε με ειδική ρύθμιση για την επιδότηση του αύξηση της δόσης με τη μερική στήριξη του κράτους.

Η επόμενη συνάντηση των διευθυντών τραπεζών με το υπουργείο έχει οριστεί για αυτήν την Πέμπτη. Η Καθημερινή κατανοεί ότι οι τράπεζες θα καταθέσουν τις επιλογές ρύθμισης που θα προσφέρουν στους πελάτες τους από τις αρχές του επόμενου έτους, όπως μείωση της δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα και παράταση της διάρκειας του δανείου ή κεφαλαιοποίηση των τόκων για την περίοδο μετά την προσαρμογή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να προωθήσουν μέτρα που δεν θα μειώσουν διαχρονικά την καθαρή παρούσα αξία των χρεών που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, διότι διαφορετικά θα πρέπει να οδηγηθούν σε αναταξινόμηση ενημερωμένων στεγαστικών δανείων και αύξηση των προβλέψεων σε καλύψει τις πιθανές απώλειες.

Μια εναλλακτική λύση είναι η μείωση των δόσεων του στεγαστικού δανείου με επιμερισμό της ζημίας, με το κράτος να επωμίζεται μέρος του κόστους καλύπτοντάς το μέσω επιδότησης για μέρος της αύξησης της δόσης του δανείου λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν πραγματικό πρόβλημα και όχι σε όλο το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων που φαίνεται να εξυπηρετείται κανονικά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν σοβαρά σημάδια αθέτησης υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα μέτρα που θα αποφασιστούν από κοινού θα πρέπει να αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, όχι απαραίτητα με τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, αλλά τα νοικοκυριά που είναι «ευαίσθητα» στην αύξηση των επιτοκίων. Με βάση τα τραπεζικά στοιχεία, κατά μέσο όρο, η αύξηση του επιτοκίου αυξάνει τη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου που σήμερα έχει κυμαινόμενο επιτόκιο κατά περίπου 20%, αλλά αυτή η αύξηση δεν επηρεάζει οριζόντια όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών. Μια κατηγορία όπου, σύμφωνα με τις τράπεζες, θα μπορούσε να εντοπιστεί το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, τα δάνεια που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 για την προστασία πρώτης κατοικίας, για τα οποία η περίοδος της επιδότησης έχει λήξει ή θα λήξει έως. το τέλος του έτους.

Από news