Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλεονάζουσα ρευστότητα 15,4 δισ. ευρώ από τα 50,6 δισ. ευρώ που έχει αποσύρει το τραπεζικό σύστημα από το Ευρωσύστημα.

Η επιστροφή ρευστότητας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης των μέτρων προσωρινής χαλάρωσης των εξασφαλίσεων που έλαβε η ΕΚΤ για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας και οι υψηλές αποπληρωμές από τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν ένδειξη ισχύος, υποδηλώνοντας τα αυξημένα επίπεδα ρευστότητα που διατίθεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κυρίως μέσω εγχώριων καταθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2020 – αμέσως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τα γενικευμένα lockdown που είχαν εφαρμοστεί στις ευρωπαϊκές χώρες – η ΕΚΤ είχε εφαρμόσει το πρόγραμμα στοχευμένων μακροπρόθεσμων συναλλαγών αναχρηματοδότησης, γνωστό ως TLTRO III. Το πρόγραμμα είχε σκοπό να στηρίξει τις τράπεζες να διοχετεύσουν φθηνά δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αντλώντας ρευστότητα από την ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο -1%.

Μετά την απώλεια του οφέλους της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων άντλησης ρευστότητας και αναδιάθεσης πλεονάζουσας ρευστότητας στην ΕΚΤ με τη μορφή κατάθεσης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε υψηλές αποπληρωμές μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, «δίνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλεονάζουσα ρευστότητα και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν τις λήξεις TLTRO με άλλες πηγές» προς το παρόν, όπως τα repos.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αποπληρωμή, επιστρέφοντας στην ΕΚΤ 9 δισ. ευρώ από τα 14,4 δισ. ευρώ που συγκέντρωσε συνολικά μέσω του TLTRO. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει αντλήσει 11,6 δισ. ευρώ από το Ευρωσύστημα, πραγματοποίησε την πρώτη αποπληρωμή 2 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο και θα αποπληρώσει επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Η Eurobank θα αποπληρώσει αυτό το μήνα πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 2,9 δισ. ευρώ (1,9 δισ. ευρώ λήγει και επιπλέον 1 δισ. ευρώ) από τα συνολικά 11,6 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από το Ευρωσύστημα.

Τέλος, η Alpha σχεδιάζει την πρώτη αποπληρωμή τον Ιούνιο του 2023, επιστρέφοντας 8 δισ. ευρώ από τα συνολικά 13 δισ. ευρώ.

Από news