Ο τραπεζικός ανταγωνισμός για καταθέσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επιτόκια των προθεσμιακών λογαριασμών να κυριαρχούν στην προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων και οι αποδόσεις να αυξάνονται ανάλογα με την περίοδο και το ποσό της κατάθεσης.

Οι επιλογές που προσφέρουν οι κύριες τράπεζες της Ελλάδας αφορούν βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, π.χ. 3μηνες ή 6μηνες με χαμηλές αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται φτάνοντας έως και το 2% για μεγάλες χρονικές περιόδους, δηλαδή δεσμεύοντας τα χρήματα έως δύο χρόνια ή ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης, το οποίο μπορεί να είναι έως και 10.000 € ή απαιτεί μεγαλύτερα ποσά, π.χ. από 100.000 € ή 300.000 € ανάλογα με την τράπεζα.

Η πολιτική κάθε τράπεζας είναι διαφορετική, καθώς ορισμένες τράπεζες, όπως η Εθνική, προσφέρουν υψηλή οριζόντια απόδοση ακόμη και για χαμηλά ποσά, χωρίς όμως να επιβραβεύουν τα υψηλότερα ποσά με αυξημένα επιτόκια. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το πρόγραμμα της Eurobank, έως τις 17 Μαρτίου, ενώ άλλες τράπεζες όπως η Alpha προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια έως 3% για μεγάλα ποσά από 300.000 ευρώ και άνω και δέσμευση έως 24 μήνες.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει επιτόκιο έως 1,5% για καταθέσεις 100.000-250.000 € για 12 μήνες, ενώ για ποσά άνω των 250.000 € η απόδοση φτάνει το 2%.

Από news