Δύο ελληνικές τράπεζες προσφέρουν πλέον υψηλές αποδόσεις για μεγάλα ποσά και περίοδο δέσμευσης έως και δύο ετών μέσω νέων προϊόντων προθεσμιακής κατάθεσης.

Νέα αυξημένα επιτόκια ανακοίνωσε η Alpha Bank για το πρόγραμμα προθεσμιακών καταθέσεων Alpha Πρόοδος Plus, το οποίο είχε ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο για ποσά άνω των 30.000 ευρώ (που θα μειωθούν σε 20.000 ευρώ) και το οποίο, όπως σημειώνει, περιλαμβάνει επιτόκια 0,80% προς 1% πάνω από το τρέχον σχέδιο. Το ενημερωμένο πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και αφορά προθεσμιακές καταθέσεις 12 και 24 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταθέτες να εξασφαλίσουν ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά κάθε τρίμηνο, φτάνοντας έως και το 3%.

Η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της Eurobank Asset Management, προσφέρει το πενταετές Αμοιβαίο Κεφάλαιό της DIS GF Target Maturity III Bond μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν τακτικό εισόδημα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ετήσιου μερίσματος διανομής, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για το 2023, επιδιώκεται διανομή μερίσματος έως 3,10%, πληρωτέο τον Φεβρουάριο του 2024.

Από news