Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών τον Αύγουστο του 2022 παρουσίασε πλεόνασμα 3.828,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.018,6 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο του 2022 αυξήθηκαν κατά 28,1% στα 4.042,9 εκατ., από 3.156,2 εκατ. τον Αύγουστο του 2021, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν επίσης κατά 56,0% (Αύγουστος 2022: 214,6 εκατ., Αύγουστος 2021: 137). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση κατά 44,0% στις εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν το 91,0% των συνολικών καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (127,3%) το έλλειμμα αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου, το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 11.458,7 εκατ., έναντι πλεονάσματος 6.046,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6.110,9 εκατ., ή 92,1%, σε 12.749,0 εκατ. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 698,2 εκατομμύρια, ή 117,9%, στα 1.290,3 εκατομμύρια. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση κατά 121,8% στις εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 14,1%. Οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις αντιστάθμισαν το 46,9% του ελλείμματος αγαθών και συνεισέφεραν κατά 80,6% στις συνολικές καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες.

Ανά χώρα

Τον Αύγουστο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 28,1% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ΕΕ27 αυξήθηκαν κατά 14,0% σε 2.457,0 εκατομμύρια, ενώ οι εισπράξεις από χώρες εκτός ΕΕ27 αυξήθηκαν κατά 58,9% (Αύγουστος 2022: 1.523,8 εκατομμύρια, Αύγουστος 2021 959,1 εκατομμύρια). Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των μεγάλων χωρών προέλευσης της ζώνης του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 644,6 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 2,3% στα 369,3 εκατ. Όσον αφορά τις χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 59,5% στα 800,3 εκατομμύρια και οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 17,2% στα 154,8 εκατομμύρια. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 83,4% στα 3,5 εκατομμύρια.

Το οκτάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 12.749,0 εκατ., αυξημένες κατά 92,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους της ΕΕ27 κατά 64,8% στα 7.446,0 εκατ. εισπράξεις από κατοίκους εκτός ΕΕ27 κατά 147,7% σε 5.055,1 εκατ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 63,3% στα 5.874,3 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους τρίτων χωρών της ΕΕ27 της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 70,6% στα 1.571,7 εκατ.

Ροές αεροδρομίου

Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 44,0% από έτος σε έτος σε 5.865,8 χιλιάδες.

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές ροές μέσω των αεροδρομίων αυξήθηκαν κατά 32,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021, όπως και οι ταξιδιωτικές ροές μέσω οδικών συνοριακών σημείων διέλευσης, κατά 95,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 121,8% στις 19.126,4 χιλιάδες (Ιανουάριος-Αύγουστος 2021: 8.624,1 χιλιάδες).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 1,5%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 14,0% και οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές μειώθηκαν κατά 13,3% τον Αύγουστο του 2022.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6%, οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές μειώθηκαν κατά 12,4%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,6% τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022.

Από news