Το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τον Απρίλιο παρουσίασε πλεόνασμα 498,2 εκατ. ευρώ, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, από πλεόνασμα 429,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2022, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο του 2023 αυξήθηκαν κατά 19,9% στα 761,1 εκατ., από 634,9 εκατ. τον Απρίλιο του 2022, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν επίσης κατά 27,8% (Απρίλιος 2023: 262,9 εκατ., Απρίλιος 2022: 205,7 εκατ.). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση κατά 30,0% στις εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 8,4%. Οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις αντιστάθμισαν το 21,9% του ελλείμματος αγαθών και συνεισέφεραν κατά 60,1% στις συνολικές καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 731,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 579,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 411,7 εκατ., ή 38,0%, στα 1.494 εκατ., ενώ Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 259,5 εκατ., ή 51,6%, στα 762,6 εκατ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων αντανακλά αύξηση 52,5% στις εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,6%. Οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις αντιστάθμισαν το 7,6% του ελλείμματος αγαθών και συνεισέφεραν κατά 40,1% στις συνολικές καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες.

Η αύξηση των εισπράξεων του Απριλίου από την ΕΕ27 αποδίδεται στις αυξήσεις των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 4,6% (Απρίλιος 2023: 326,3 εκατομμύρια, Απρίλιος 2022: 311,8 εκατομμύρια) και των εισπράξεων από κατοίκους τρίτων χωρών της ΕΕ27 της ζώνης του ευρώ κατά 92,2%. στα 58,9 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των μεγάλων χωρών προέλευσης της ζώνης του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,9% στα 117,3 εκατ., όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 0,8% στα 69,1 εκατ. Όσον αφορά τις χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 8,4% στα 82,0 εκατομμύρια, ενώ οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 89,7% στα 71,2 εκατομμύρια. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 48,6% στα 0,8 εκατ.

Στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν συνολικά σε 1.494. εκατ., αυξημένα κατά 38,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στις αυξήσεις των εισπράξεων από κατοίκους της ΕΕ27 κατά 20,5% σε 703,9 εκατ. και στις εισπράξεις από κατοίκους εκτός ΕΕ27 κατά 59,8% σε 748,0 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 16,7% στα 593,2 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους τρίτων χωρών της ΕΕ27 της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 45,9% στα 110,7 εκατ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρέμειναν σταθερές στα 180,7 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 36,6% στα 127,0 εκατ. Όσον αφορά τις χώρες εκτός ΕΕ27, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 18,0% στα 136,9 εκατομμύρια.

Οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 93,9% στα 138,1 εκατομμύρια, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 47,0% στα 4,0 εκατομμύρια.

Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 30,0% σε ετήσια βάση σε 1.372,6 χιλιάδες. Τον Ιανουάριο-Απρίλιο, ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 52,5% σε 3.246,8 χιλιάδες (Ιανουάριος-Απρίλιος 2022: 2.128,7 χιλιάδες).

Από news