Οι προτάσεις της Λευκωσίας για τους ευάλωτους πολίτες

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατέθεσε την Τετάρτη στη Βουλή αρκετές κυβερνητικές ενέργειες με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, το υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο κρίνεται ικανοποιητικό και παρέχει «δίχτυ ασφαλείας» για τις ευπαθείς ομάδες.

Η επιστολή ενημέρωσε τη Βουλή για την έγκριση τροποποίησης του νόμου περί Δικαστηρίων (Ειδικής Δικαιοδοσίας). Η τροπολογία αποσκοπεί στη ρύθμιση της επίλυσης διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών σχετικά με πιστωτικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται από κύριες κατοικίες αξίας έως 350.000 ευρώ εντός των περιφερειακών δικαστηρίων.

Η κυβέρνηση δήλωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει και να ενισχύσει δύο νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από κοινοβουλευτικά κόμματα. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την πρόταση του ΑΚΕΛ σχετικά με τη μέθοδο τιμολόγησης στις εθελοντικές ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους, έχει προταθεί αναθεωρημένο κείμενο που ενσωματώνει συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας για τη διασφάλιση της συνταγματικής συμμόρφωσης. Επιπλέον, από την πρόταση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που σχετίζονται με μίσθωμα έναντι δόσης.

Αναφορικά με την πρόταση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για εκτενή ενημέρωση κατά τη διαδικασία πώλησης, η κυβέρνηση σημείωσε ότι έχει εμπλουτιστεί με επιπλέον υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση για τους ενυπόθηκους δανειστές να αναφέρουν τις ημερομηνίες αποστολής επιστολών σύμφωνα με τον Κώδικα της κεντρικής τράπεζας σε όλους τους δανειολήπτες, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που αφορούν μόνο δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας αξίας έως 250.000 ευρώ, ο ενυπόθηκος δανειστής πρέπει να συνοδεύει την επιστολή τύπου Ι με ένορκη βεβαίωση από νόμιμο ελεγκτή ή οργανισμό που επιβεβαιώνει το ποσό της οφειλής, με το κόστος πιστοποίησης να βαρύνει τον ενυπόθηκος δανειστής.

Ο Κεραυνός ενημέρωσε επίσης ότι το σχέδιο Ενοικίου έναντι Δόσεων, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εγκριθεί επίσημα στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το σχέδιο παρέχει μια δίκαιη και οριστική λύση για τις ευάλωτες ομάδες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια για κύριες κατοικίες αξίας έως 250.000 ευρώ σε τιμές αγοράς, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τα σπίτια τους.

Η επιστολή ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση διερευνά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του σχήματος ESTIA, αλλά η εφαρμογή του υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από news