Η αξία των ακινήτων που πωλήθηκαν στην Κύπρο το 2022 προσέγγισε τα 6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως επεξεργάστηκαν και παρουσιάζονται στο τριμηνιαίο «Δελτίο Αγοράς Ακινήτων» του Κυπριακού Συμβουλίου Εγγραφής Ακινήτων.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του συμβουλίου, «απέναντι στις προκλήσεις ο κλάδος των ακινήτων επέδειξε ανθεκτικότητα και δυναμισμό, που αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022 καταγράφηκαν σε όλη την Κύπρο 22.129 συναλλαγές συνολικής αξίας 5,85 δισ. ευρώ. Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν το καλύτερο της χρονιάς καθώς πωλήθηκαν ακίνητα αξίας 1,7 δισ. ευρώ σε σύνολο 5.883 συναλλαγών. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκαν συναλλαγές αξίας 1,65 δισ. ευρώ, το δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ και το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών Μαρίνος Κινεύρου τόνισε ότι «ο κλάδος των ακινήτων κατάφερε να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Από news